När preskriberas våra fakturor? Företagsrådgivning

Ännu en vanlig fråga vi får är hur länge ett fakturakrav kan kvarstå. Med andra ord: när preskriberas en faktura? Och vad händer om fakturan preskriberas?

Först och främst vill vi tacka Aros Kapital för att de hjälpt oss att besvara frågan på ett pedagogiskt sätt.
Idag är det många som tror att en skuld preskriberas automatiskt bara för att några år gått sedan man tog lånet eller från det att fakturan uppstod. Det är fel!
En skuld “kan” preskriberas ifall preskriptionsavbrytande åtgärder ej genomförts. Vad är då preskriptionsavbrytande åtgärder? Det är kort sagt när gäldenären (betalningsansvariga) blir informerad om sin skuld. Att fastställa att gäldenären blivit informerad om sin skuld är en vetenskap för sig, men det är det man menar med preskriptionsavbrytande åtgärder.
Det finns två olika preskriptionstider för skulder, och de är 3 år respektive 10 år.
3 år för konsumtionsfordringar, och 10 år för Rest-Och löpande skuldebrev.
Vilken av dessa era kategorier era fakturor faller in under beror på vad för slags skuld eller faktura det rör sig om.  Men det viktigaste att komma ihåg här är att en skuld inte preskriberas automatiskt bara för att 3 år eller 10 år passerat.
Factoring och inkassobolag arbetar idag med att hjälpa företag med sina fakturor och inkassoprocesser. Och om du behöver hjälp med ett ärende där din kund hävdar preskription, kan du kontakta något factoring och inkassobolag, då detta brukar ingå i seriösa bolags service.
Facebook Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Email

Leave a Reply

Månadens Sponsor

Entreprenörsförsäkring?